خبر فوری آموزشی

برگزاری کلاسها بصورت حضوری.

  • پیرو مصوبات شورای مدیریت آموزش عالی استان و جلسۀ هیأت رئیسه دانشگاه با محوریت ” تصمیم گیری در خصوص وضعیت آموزش دانشجویان در نیمسال جاری۱۴۰۱” موارد تصمیم گیری شده جهت اطلاع استادان و دانشجویان محترم به شرح ذیل می باشد.

۱- کلاس های دانشجویان تا تاریخ ۲۰ فروردین۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار و از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به صورت تدریجی و با برنامه ریزی اعلامی از طرف معاونت آموزشی ادامه کلاس ها با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي به صورت حضوری برگزار می شوند.

٢- پيرو دستور معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتحانات پایان نیمسال جاری کلیۀ مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

٣- رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي جهت برگزاري كلاس ها مورد تأكيد دانشگاه خواهد بود.

  • شایان ذكر است که موارد مذکور، تابع مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا بوده و در صورت ایجاد هر گونه تغيير، طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و تصمیمات شورای مدیریت آموزش عالی استان تصمیمات جدید اتخاذ و اعلام خواهند شد
خبر فرهنگی

خبر ثبت نام راهیان نور

تاریخ اعزام :
برادران: 16 تا 20 اسفند

خواهران : 21 تا 25 اسفند

جهت ثبت نام برادران حداکثر تا امروز با شماره تماس ۰۹۱۲۵۸۱۶۹۴۳ تماس حاصل فرمایید.
جهت ثبت نام خواهران:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نام دانشگاه، شماره دانشجویی خود را به سامانه زیر پیامک ارسال نمایید:
6600028681

.

.

.

.

.