موسسه آموزش عالي بصير (غير انتفاعي ) با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب ، مدرسين كارآزموده ، امكانات آزمايشگاهي و غذاي گرم در فاصله 70 كيلومتري تهران واقع شده است 1- ثبت نام به صورت اينترنتي 2- سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه 3- امكان تقسيط شهريه واعطاي وام 5 میلیونی( کارشناسی ارشد) و 3 میلیونی (کاردانی و کارشناسی ) برای هر ترم 4- كارگاههاي آموزشي به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني – مهندسي 5- تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان از يك خانواده .

آدرس: آبيك-جنب اتوبان- ميدان مادر -بلوارنيايش-موسسه آموزش عالي بصير

مستقیم 9-02832894858

[email protected]