برگزاری کلاسهای حضوری در ترم جاری

بدینوسیله به اطلاع می رساند به دلیل شرایط موجود کلیه کلاسها از تاریخ 1401/07/09 الی 1401/07/14 بصورت مجازی برگزار می گردد.

ادامه مطلب