نحوه پذیرش

و ثبت نام نیم سال تحصیلی 1401-1400

سراسری

 • ثبت نام نهایی نیم سال اول 1400-1401

  طبق اعلام سازمان سنجش از 1400/07/06 الی 1400/07/11 خواهد بود

 • میزان شهریه

  مبلغ 1،000،000 تومان به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد

کاردانی به کارشناسی

 • ثبت نام نهایی نیم سال اول 1400 - 1401

  طبق اعلام سازمان سنجش از جهارشنبه 1400/06/31 تا روز یکشنبه 1400/07/04 میباشد

 • مبلغ شهریه

  مبلغ 1،000،000 تومان به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد

فنی و حرفه ای

 • ثبت نام نهایی نیم سال اول 1400 - 1401

  طبق اعلام سازمان سنجش از روز پنج شنبه 1400/07/01
  تا  روز شنبه 1400/07/10 خواهد بود

 • میزان شهریه

  مبلغ 1،000،000 تومان به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد

ارشد

 • ثبت نام نهایی نیم سال اول 1400 - 1401

  ظبق اعلام سازمان سنجش از اوایل آبان خواهد بود

 • شهریه

  مبلغ 1،800،000 تومان به صورت علی الحساب دریافت میگردد