اخبار و رویداد

اخرین اخبار و رویداد های دانشگاه

اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه های دانشگاه

ارتباط با صنعت

مشاوره کسب وکار، آموزش و مهارتهای تخصصی

لینک به:اطلاعیه ها

زمان برگزاری کلاسهای حضوری

زمان شروع کلاسهای حضوری و برگزاری کلاسهای مجازی

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک یک موسسه غیرانتفاعی در شهر آبیک، استان قزوین است. و در سال 1384 تاسیس شده است. در حال حاضر 1600 دانشجو و 140 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

173

مقاله علمی

1600

دانشجو

140

استاد

16 سال

فعالیت