وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر ویژه تمام دانشجوها و ورودی های جدید

شرایط دریافت وام صندوق دانشجویی بصیر:

۱- واریز مبلغ یکصد هزار تومان (مقاطع کاردانی و کارشناسی)  و  مبلغ دویست هزارتومان (کارشناسی ارشد)

اولویت با ۶۰۰ نفر اول می باشد و پس از آن تقاضا مورد بررسی قرار نمی گیرد.

تبصره: دانشجو می بایست مبلغ فوق را به شماره حساب ۳۹۱۵۸۱۴۷۹۴۸۲۸۴۱ بانک انصار به نام آقایان  علی حیدری پور - قاسم انصاری رنانی

ویا شمارکارت   ۸۹۸۸-۸۱۷۳-۸۱۱۰-۶۲۷۳  واریز و فیش آنرا همراه با درج شماره دانشجویی و نام نام خانوادگی به آدرس تلگرام basirrefah@ ارسال  نماید.

نکته مهم : مبلغ ودیعه فقط جهت عضویت در صندوق وام دانشگاه می باشد و بلافاصله پس از تسویه اقساط به دانشجو عودت داده می شود.

۲- تکمیل فرم تعهدنامه بازپرداخت  وام توسط شخص وام گیرنده. تبصره: این وام بدون کارمزد بوده و بازپرداخت آن به صورت اقساط ماهیانه می باشد.

۳- وام پس از تسویه قابل تمدید و دریافت مجدد می باشد.

۴- برای دریافت وام معرفی ضامن ضرورتی ندارد و صرفا دانشجو بودن در موسسه بصیر کفایت می کند

۵- با توجه به پرداخت وام دانشجویی توسط صندوق دانشگاه و بنا به دستور معاونت مالی این واحد از دریافت هرگونه تعهد مالی و تقسیط شهریه معذور است.

لذا توصیه میشود عزیزان که مایل به پرداخت نقدی شهریه نیستند جهت دریافت وام صندوق بصیر اقدام نمایند.

اخبار تصادفی

کارگاه آموزش CPR

کارگاه آموزشی CPR

ادامه مطلب

مسابقه عکاسی دانشجویی

مسابقه عکاسی دانشجویی با موضوع آسیب های اجتماعی

ادامه مطلب

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر ویژه تمام دانشجوها و ورودی های جدید

ادامه مطلب