مسابقه عکاسی دانشجویی

مسابقه عکاسی دانشجویی با موضوع آسیب های اجتماعی

مؤسسه آموزش عالی بصیر برگزار میکند

مسابقه عکاسی دانشجویی

با اهدای جوایز ارزنده به نفرات برتر

موضوع عکاسی: آسیب های اجتماعی

جهت شرکت در مسابقه عکس های خود را به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید

اخبار تصادفی

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر ویژه تمام دانشجوها و ورودی های جدید

ادامه مطلب

کارگاه آموزش CPR

کارگاه آموزشی CPR

ادامه مطلب

مسابقه عکاسی دانشجویی

مسابقه عکاسی دانشجویی با موضوع آسیب های اجتماعی

ادامه مطلب