آخرین اخبار و رویدادها
سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته
وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر
مسابقه عکاسی دانشجویی
برگزاری دوره های تخصصی رشته کامپیوتر
کارگاه آموزش CPR