آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه طرح ادغام موسسه آموزش عالی بصیر آبیک و موسسه آموزش عالی کوثر قزوین
چگونه برای مهر 98 در دانشگاه بصیر در رشته های بدون آزمون ثبت نام کنیم؟
روز جوان
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97