کارنامه سلامت جسم و روان

کارنامه سلامت جسم و روان ویژه دانشجویان ورودی ۹۷

کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ جهت ثبت نام و تکمیل کارنامه سلامت (جسم و روان) میتوانند به این لینک Portal.saorg.ir مراجعه کنند.

اخبار تصادفی

سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته

سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته - کرج با حضور مدیران ارشد شرکت های خودروساز

ادامه مطلب

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر ویژه تمام دانشجوها و ورودی های جدید

ادامه مطلب

کارنامه سلامت جسم و روان

کارنامه سلامت جسم و روان ویژه دانشجویان ورودی ۹۷

ادامه مطلب