پیام نوروزی رهبر در سال 1398

پیام نوروزی رهبر در سال 1398

پیام نوروزی رهبر در سال 1398

اخبار تصادفی

ولادت امام محمد باقر (ع)

ولادت امام محمد باقر (ع)

ادامه مطلب

نیمه شعبان

نیمه شعبان و ولادت امام زمان (ع)

ادامه مطلب

اطلاعیه طرح ادغام موسسه آموزش عالی بصیر آبیک و موسسه آموزش عالی کوثر قزوین

با توجه به طرح ادغام موسسه آموزش عالی بصیر آبیک و موسسه کوثر قزوین بر اساس مجوز وزارت علوم تحقیقا...

ادامه مطلب