سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته

سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته - کرج با حضور مدیران ارشد شرکت های خودروساز

سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته

سخنرانی منتخبین پروژه های بهره وری کارخانجات وابسته - کرج با حضور مدیران ارشد شرکت های خودروساز.

آقای دکتر قاسم انصاری رنانی - ۲۷ مرداد ۹۵ کارخانه سایپا جاده تهران-کرج با حضور مدیران ارشد شرکت های خودروساز.

تصاویر جلسه

دکتر قاسم انصاری رنانی

۲۷ مرداد ۹۵ کارخانه سایپا جاده تهران-کرج با حضور مدیران ارشد شرکت های خودروساز

ranani@gmail.com

اخبار تصادفی

ولادت امام محمد باقر (ع)

ولادت امام محمد باقر (ع)

ادامه مطلب

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر

وام بدون بهره صندوق دانشجویی بصیر ویژه تمام دانشجوها و ورودی های جدید

ادامه مطلب

کارگاه آموزش CPR

کارگاه آموزشی CPR

ادامه مطلب