زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

* انتخاب واحد به صورت اینترنتی انجام می گردد.

** شروع کلاس ها از روز یکشنبه مورخ 97/11/14 می باشد.

*** تثبیت انتخاب واحد بعد از انتخاب دروس و قطعی شدن انتخاب واحد(پس از زمان حذف و اضافه) توسط دانشجویان الزامی می باشد.

تاریخ

ساعت

ورودی

رشته / مقطع

7/97/11

(یکشنبه)

از ساعت               9 صبح تا 24

ورودی های

94و95

همه مقاطع و کلیه رشته های تحصیلی

(کاردانی کارشناسی- کارشناسی ارشد)

8/97/11

(دوشنبه)

از ساعت               8 صبح تا 24

ورودی های 96

همه مقاطع و کلیه رشته های تحصیلی

(کاردانی کارشناسی- کارشناسی ارشد)

9/97/11

(سه شنبه)

از ساعت                8 صبح تا 24

ورودی های 97

همه مقاطع و کلیه رشته های تحصیلی

 (کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد)

10/97/11

(چهارشنبه)

از ساعت                8 صبح تا 24

همه ورودی ها

ثبت نام با تاخیرهمه گروه ها

 (کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد)

اخبار تصادفی

پیام نوروزی رهبر در سال 1398

پیام نوروزی رهبر در سال 1398

ادامه مطلب

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ادامه مطلب

روز جوان

ولادت علی اکبر (ع) و روز جوان

ادامه مطلب