تماس با ما

10280
0
     
موسسه آموزش عالی بصیر آبیک      
 آدرس : آبیک میدان مادر بلوار نیایش      
 کد پستی : 56611-34413      
 وب سایت : Basir-Abyek.ac.ir      
 رایانامه : Info@abyekbasir.ir       

 شماره تلفن : 9-02832894858

                     02832880870-2

     
 شماره فکس : 02832896340