چشم انداز بصیر

1373
0

موسسه اموزش عالی بصیر در سال 1384 جهت گسترش دانش و توسعه آموزش عالي با همت هيات موسس متخصص و متعهد با دو رشته کارداني ناپيوسته حسابداري و نرم افزار کامپيوتر تاسيس گرديد که در حال حاضر توانسته است رشته هاي خود را به 26 رشته در مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد افزايش دهد. نشر دانش، ارتقاء سطح آگاهي و تربيت جواناني که قرار است آينده ميهن خويش را با توسل به ابزار تخصص، علم، تعهد و فرهنگ ايراني و اسلامي رقم بزنند از جمله اهداف اساسي موسسه به شمار مي آيند. موسسه آموزش عالي بصير با بهره گيري از اساتيد فرهيخته، کارکنان مجرب و تجهيز موسسه به امکانات آزمايشگاهي و فناوري رايانه اي روز در جهت ارتقاي سطح کيفي آموزش و بسترسازي مناسب براي رشد توانايي هاي تخصصي و علمي دانشجويان گام بر مي دارد.